Vračilo blaga brez napak

Pravica potrošnika do odstopa

Potrošniki imajo zakonsko pravico do odstopa. Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialni ali del samostojne poklicne dejavnosti.

 

Pouk o odstopu

Pravica do preklica

Od te pogodbe imate pravico odstopiti brez navedbe razloga v štirinajstih dneh. Rok za odpoved je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo navedli, ki ni prevoznik, prevzela zadnje blago.

 

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nam (TecTake SLO d.o.o, Nazorjeva ulica 6,1000 Ljubljana, telefon: +386 182 820 69 , e-pošta:

mail@tectake.si) morate poslati jasno izjavo (npr. po pošti, faksu ali e-pošti) o vaši odločitvi, da odstopite od te pogodbe. Za to lahko uporabite priloženi vzorec obrazca za odstop, vendar to ni obvezno.

 

Za izpolnitev roka za odpoved zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odstopa pred iztekom roka za odstop.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, vam moramo povrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugačno vrsto dostave kot pa najcenejšo standardno dostavo, ki jo ponujamo), takoj in najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo enako plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili v prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam za to vračilo plačila ne bo zaračunana provizija. Vračilo plačila lahko zavrnemo, dokler blago ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili; kar nastopi prej.

 

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred potekom štirinajstih dni. Neposredne stroške vračila blaga nosite sami.

 

Odgovorni ste za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

 

Obrazec za odstop

Vzorec obrazca za odstop

Če želite pogodbo preklicati, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.


An: TecTake SLO d.o.o, Nazorjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, E-Mail: mail@tectake.si


S tem preklicujem/-o (*) z mano/nami (*) sklenjeno pogodbo za nakup naslednjega blaga (*)/opravljanje naslednje storitve (*)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 

Naročeno dne (*): _______________ prejeto dne (*): ______________

 

Ime in priimek potrošnika/-ov: __________________________________________

 

Naslov potrošnika/-ov: __________________________________________

 

_____________________________
Podpis potrošnika/-ov (samo v primeru papirnatega obvestila)

 

Datum: ____________________
(*) Izbrisati, kar ni ustrezno.