Splošni pogoji poslovanja

§ 1 člen Obseg in predmet pogodbe

1.1 Naslednji splošni pogoji poslovanja (SPP) v različici, veljavni ob sklenitvi pogodbe, dokončno urejajo poslovni odnos med upravljavcem spletne trgovine TecTake, TecTake SLO d.o.o, Nazorjeva ulica 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju „prodajalec“)in posameznega kupca v spletni trgovini prodajalca „www.tectake.si“, razen če se jim s posamičnim dogovorom v celoti ali delno odpove. Vse pogodbe je treba razumeti kot poslovno razmerje, na podlagi katerega je prodajalec dolžan kupcu dostaviti in zagotoviti storitve. Kupec z oddajo naročila izrecno potrjuje, da je prebral in sprejema spodnje splošne pogoje poslovanja prodajalca.

1.2 Kupci so lahko tako potrošniki kot podjetja. Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki pretežno niso komercialni ali del samostojne poklicne dejavnosti (13. člen nemškega civilnega zakonika). Podjetnik je fizična ali pravna oseba ali poslovno sposobna družba, ki pri sklenitvi pravnega posla opravlja svojo gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost (14. člen nemškega civilnega zakonika).

1.3 Predmet posamezne pogodbe je prodaja blaga s strani prodajalca kupcu na spletnem portalu »www.tectake.si«.

§ 2 člen Sklenitev pogodbe, jezik pogodbe, tehnični koraki za sklenitev pogodbe, odkrivanje in popravljanje napak pri vnosu (podatki o stranki)

2.1 Kupec lahko uporablja spletno trgovino prodajalca na spletni strani prodajalca „www.tectake.si“ in naroči blago tako, da navede svoje ime in naslov ter elektronski naslov in, če je potrebno, telefonsko številko v skladu z naslednjimi predpisi. Naročilo je mogoče tudi kot gost brez registracije.

2.2 Kupec lahko izbere blago iz ponudbe prodajalca in ga zbere v virtualno nakupovalno košarico s klikom na ustrezno blago in pritiskom na gumb „Dodaj v košarico“ . Po dodajanju artikla lahko kupec prekine nakup s klikom na „Na blagajno“ ali nadaljuje z nakupovanjem.

S klikom na simbol nakupovalne košarice v zgornjem desnem kotu in nato na gumb „V košarico“ kupec pride na stran svoje nakupovalne košarice in ima možnost spremeniti število artiklov, ki so že v njej („Posodobi košarico“), ali pa jih odstrani. S klikom na gumb „Na blagajno“ se kupec pomakne na stran s pregledom naročila.

Na tej strani mora kupec vnesti vse podatke, ki jih prodajalec potrebuje za naročilo:
• Naslov za izstavitev računa ter naslov za dostavo, če se razlikuje od naslova za izstavitev računa
• Način pošiljanja
• Način plačila

V prvem koraku lahko kupec izbere podatke, potrebne za pošiljanje, kot sta naslov in način pošiljanja. S klikom na „Naprej“ kupec lahko izbere način plačila. Tu lahko kupec izbere želeni način plačila. Ko je kupec izbral način plačila, mu je ponujena možnost, da za posamezne načine plačila navede tudi drug naslov za dostavo. Za to mora počistiti polje „Naslova za račun in dostavo sta enaka.“

Kupec lahko kodo za popust unovči samo na blagajni. Za to mora vnesti kodo v polje „Uporabi kodo kupona“ in klikniti „Uporabi popust“. Upoštevati je treba minimalno vrednost naročila in veljavnost kode za popust.

V desnem stolpcu strani s pregledom naročila lahko kupec ponovno preveri blago, ki ga želi naročiti, in po potrebi spremeni število artiklov ali jih v celoti odstrani. Kupec ima tudi možnost, da ponovno prilagodi naslov in način pošiljanja.

S klikom na gumb “Kupi zdaj“ kupec pošlje izpolnjeno in po potrebi popravljeno naročilnico prodajalcu in tako prodajalcu poda zavezujočo ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Pošiljanje naročilnice je možno le s strinjanjem s splošnimi pogoji poslovanja.

Prodajalec lahko sprejme kupčevo pogodbeno ponudbo tako, da pošlje potrdilo o naročilu do 5 dni po prejemu naročila.

Preden kupec zaključi postopek naročanja in kadarkoli med postopkom naročanja, lahko prodajalec svoje vnose popravi z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške. Med postopkom naročanja lahko kupec podatke tudi popravi.

2.3 Slovenščina je na voljo kot jezik za postopek naročanja in sklenitev pogodbe.

2.4 Potem ko kupec odda naročilo, prodajalec na kupčev elektronski naslov pošlje avtomatsko potrdilo o prejemu, ki potrjuje, da je prodajalec naročilo prejel, in v katerem je ponovno navedeno kupčevo naročilo. Na koncu potrditvenega e-poštnega sporočila je kupec poučen in obveščen o njegovi pravici do odstopa. S potrdilom o prejemu prodajalec sprejme kupčevo vlogo za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Končna pogodba je v slovenskem jeziku.

2.5 Besedilo pogodbe prodajalec shrani in arhivira, vendar po zaključku postopka naročila kupcu ni več dostopno. Vendar pa lahko kupec podatke o naročilu shrani ali natisne neposredno pred pošiljanjem s pomočjo funkcij svojega brskalnika in po naročilu prejme e-pošto, v kateri je njegovo naročilo ponovno navedeno. S tem e-poštnim sporočilom kupec prejme tudi splošne pogoje poslovanja, ki veljajo za njegovo naročilo. Poleg tega si lahko kupec kadar koli ogleda podrobnosti svojega naročila prek svojega uporabniškega računa, zaščitenega z geslom, pod „Moja naročila“, pod pogojem, da je ustvaril ustrezen uporabniški račun v spletni trgovini prodajalca.

§ 3 člen Izvajanje pogodbe, stroški pošiljanja, dostava

3.1 Vse cene, ki jih navaja prodajalec, so zavezujoče in so bruto cene v evrih, plus morebitni stroški pošiljanja. Blago je brezplačno dostavljeno znotraj Slovenije. Stroški pošiljanja v druge evropske države izhajajo iz tabele stroškov pošiljanja, do katere lahko dostopate prek povezave v okviru opisa artikla. Nabavne cene za dostavo blaga in dodatkov ne vključujejo nujnih stroškov za namestitev, usposabljanje ali druge potrebne pomožne storitve za uporabo blaga.

3.2 Kupec ni upravičen do gotovinskega popusta, tudi če je plačilo opravljeno takoj.

3.3 Prodajalec dostavi predmet nakupa brez zaračunavanja zakonsko določenega davka na dodano vrednost, če so izpolnjeni pogoji za dostavo znotraj Skupnosti. Te zahteve mora kupec dokazati z navedbo svojega imena in naslova, podružnice ali poklica ter veljavne davčne številke (ID številka za DDV) med nakupom. Poleg tega mora kupec v okviru postopka nakupa podati izjavo, da predmeta nakupa ne pridobi za namen nadaljnje prodaje.

3.4 Prodajalec se zavezuje, da bo blago poslal kupcu takoj po sklenitvi kupoprodajne pogodbe in celotnem plačilu kupnine.

3.5 Če kupec ni potrošnik, je dostava vedno na tveganje in stroške kupca, pri čemer je prodajalec upravičen, ni pa dolžan, na kupčevo željo zavarovati blago na stroške kupca.

3.6 Če naročenega artikla ni mogoče dostaviti, ker prodajalcu ne dobavljajo njegovi dobavitelji in ne po njegovi krivdi, je upravičen do odstopa od pogodbe. V tem primeru bo prodajalec kupca takoj obvestil in po potrebi ponudil dostavo primerljivega artikla. Če ni na voljo nobenega primerljivega artikla ali kupec ne želi, da bi bil dostavljen primerljiv artikel, bo kupcu takoj povrnjeno kakršno koli že plačano nadomestilo.

3.7 Obdelava naročil in vzpostavitev stika se običajno izvajata prek elektronske pošte in samodejne obdelave naročil. Kupec mora zagotoviti, da je e-poštni naslov, ki ga je navedel za obdelavo naročila, pravilen, tako da lahko e-pošto, ki jo pošlje prodajalec, prejema na ta naslov. Predvsem pri uporabi filtrov za neželeno pošto mora kupec zagotoviti, da je mogoče dostaviti vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, pooblaščene za obdelavo naročila.

3.8 Informacije po e-pošti o dostavi paketov ponudnikov storitev pošiljanja: Prodajalec ima pravico posredovati e-poštni naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu, ponudniku storitev pošiljanja (GLS Germany, DHL, DPD ali UPS), ki je pooblaščen za dostavo paketa. Ponudnik storitev pošiljanja, ki je bil pooblaščen za dostavo paketa, lahko z e-poštnim naslovom kupca vnaprej po elektronski pošti obvesti o načrtovani dostavi paketa. Odvisno od pooblaščenega ponudnika storitev pošiljanja lahko kupec vpliva na dostavo paketa, na primer tako, da na spletnem portalu dostavljavca sporoči čas in kraj dostave po svojih željah. To vodi do pogodbeno relevantne prilagoditve naročila za pošiljanje.

V vsakem primeru bo pooblaščeni ponudnik storitev pošiljanja kupčev e-poštni naslov, ki ga prejme, uporabil izključno za namene posredovanja informacij o dostavi paketa in jih ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam, razen če za to obstaja pooblastilo na podlagi zakonskih določb (npr. v primeru mednarodne dostave carinskim organom in špedicije). E-poštni naslov bo ponudnik storitev pošiljanja, ki ga je naročil v vsakem primeru, shranil skupaj z drugimi podatki o paketu in izbrisal po poteku zakonsko določenega obdobja hrambe. Dodatne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kupec lahko najde v aktualnih izjavah o varstvu podatkov ponudnikov storitev pošiljanja prodajalca. Na voljo so naslednjih spletnih povezavah:

3.9 Če prevoznik odposlano blago pošlje nazaj prodajalcu, ker dostava kupcu ni bila mogoča, kupec nosi stroške neuspešne dostave pošiljke. To ne velja, če kupec ni odgovoren za okoliščine, ki so privedle do nezmožnosti dostave, ali če je bil začasno onemogočen prevzem ponujene storitve, razen če mu je prodajalec storitev to naznanil v razumnem času vnaprej. Poleg tega to ne velja za stroške dostave, če stranka dejansko uveljavlja svojo pravico do odstopa. Če kupec dejansko uveljavlja pravico do preklica, se za stroške vračila uporablja ureditev iz prodajalčeve politike odpovedi.

§ 4 člen Pravica do odstopa in pravne posledice uveljavljanja pravice do odstopa

V skladu z zakonskimi določili imajo potrošniki pravico do odstopa od pogodbe. Nadaljnje informacije o pravici do odstopa so na voljo v pouku o odstopu prodajalca

§ 5 člen Odgovornost

5.1 Prodajalec kupcu odgovarja v skladu z zakonskimi določili, razen če je v naslednjih predpisih določeno drugače.

5.2 Prodajalec je neomejeno odgovoren, če je kriv naklepa ali hude malomarnosti. Prodajalec odgovarja za navadno malomarnost le v primeru kršitve bistvene pogodbene obveznosti, katere izpolnitev je bistvenega pomena za pravilno izvedbo pogodbe in na katere spoštovanje se kupec lahko redno zanese (kardinalna obveznost).

5.3 Če je prodajalec odgovoren za navadno malomarnost v skladu z zgornjim odstavkom, je njegova odgovornost omejena na škodo, za katero je običajno pričakovati, da bo nastala na podlagi okoliščin, znanih ob sklenitvi pogodbe.

5.4 Te omejitve odgovornosti ne veljajo, če je prodajalec prevzel garancijo za kakovost blaga ali je z goljufijo prikril napako na blagu. Prodajalec je neomejeno odgovoren tudi za škodo, ki jo je treba nadomestiti v skladu z zakonom o odgovornosti za izdelke, in za škodo na življenju, udih in zdravju.

5.5 Te omejitve odgovornosti veljajo tudi v korist prodajalčevih zaposlenih in zastopnikov ter v korist drugih tretjih oseb, ki jih prodajalec uporablja za izpolnitev pogodbe.

5.6 Zgornji predpisi ne vplivajo na zakonske predpise, ki zavezujejo prodajalca brez krivde za določena dejanja ali opustitve.

§ 6 člen Garancija (odgovornost za napake)

6.1 Prodajalec na splošno odgovarja za napake na blagu v skladu z zakonskimi določbami prodajnega prava (434. člen in nasl. nemškega civilnega zakonika).

6.2 V primeru, da se proti prodajalcu uveljavlja reklamacija za napake, ima kupec pravico do dopolnilne izvedbe, to je odprave napake ali dobave artikla brez napake. Druge pravice kupca iz 437. nemškega civilnega zakonika ostanejo nedotaknjene. Prodajalec lahko zavrne vrsto dodatne izvedbe, ki jo izbere kupec, brez poseganja v 2. in 3. odstavek 275. člena nemškega civilnega zakonika, če je to mogoče le z nesorazmernimi stroški. Upoštevati je treba predvsem vrednost artikla v brezhibnem stanju, pomen napake in vprašanje, ali bi bilo mogoče uporabiti drugo vrsto dopolnilne izvedbe brez bistvenih škod za kupca. V tem primeru je kupčev zahtevek omejen na drugo vrsto dopolnilne izvedbe.

6.3 Če kupec ni potrošnik, ampak podjetnik, ima prodajalec pravico izbire med odpravo napake ali kasnejšo dostavo artikla brez napake v skladu s členom 6.2.

6.4 Če prodajalec dostavi artikel brez napake za namen dodatne izvedbe, lahko zahteva, da kupec vrne okvarjen artikel v skladu s 346. do 348. členom nemškega civilnega zakonika.

6.5 Kupec bo kupljeno blago pregledal takoj po dostavi, v kolikor gre za medsebojni komercialni posel v smislu nemškega trgovskega zakonika. To velja zlasti za popolnost blaga in zadevno funkcionalnost. Napake, ki so ugotovljene ali jih je mogoče ugotoviti brez odlašanja, morate nemudoma prijaviti prodajalcu. Vključite podroben opis napake. Če kupec napake ne prijavi, se šteje, da je blago odobreno, razen če gre za napako, ki se med pregledom ni pokazala.

6.6 Napake na blagu, ki jih ni mogoče ugotoviti med ustreznim pregledom v skladu s členom 6.5, je treba prodajalcu prijaviti takoj po odkritju, v kolikor gre za obojestranski komercialni posel; v nasprotnem primeru se šteje, da je blago odobreno tudi glede na to napako.

§ 7 člen Plačilni pogoji in Klarna

7.1 Kupnina zapade v plačilo takoj po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Plačilo se izvede po kupčevi izbiri načini plačila, ki so podrobneje navedeni v spletni trgovini.

7.2 Posebni pogoji plačila storitev ponudnika Klarna
V sodelovanju s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska, ponujamo naslednje možnosti plačila. Plačilo se v vsakem primeru opravi podjetju Klarna:

7.2.1 Račun Klarna
Plačilni rok je 30 dni od odpreme blaga/vozovnice/ali, v primeru drugih storitev, ponujene storitve. Celotne pogoje obračunavanja za države, v katerih je to plačilno sredstvo na voljo, najdete tukaj.

7.2.2 Nakup na obroke Klarna
Nakup na obroke: S storitvijo financiranja Klarna lahko vaš nakup fleksibilno plačujete v mesečnih obrokih v višini najmanj 1/24 celotnega zneska (vendar najmanj 6,95 EUR) ali pod pogoji, ki so drugače določeni na blagajni. Obročno plačilo zapade konec meseca po tem, ko je podjetje Klarna poslalo mesečni račun. Dodatne informacije o nakupu na obroke, vključno s splošnimi pogoji in evropskimi standardnimi informacijami o potrošniških kreditih, so na voljo tukaj.

7.2.3 Takojšnje nakazilo
Vaš račun bo bremenjen takoj po oddaji naročila.

7.2.4 Direktna bremenitev
Bremenitev se izvede po odpremi blaga. O uri boste obveščeni po elektronski pošti. Več informacij najdete tukaj.

7.2.5 Obvestilo o varstvu podatkov
Za uporabo računa, nakupa na obroke in direktne bremenitve kot plačilnih sredstev je potrebna pozitivna kreditna sposobnost. V zvezi s tem vaše podatke posredujemo podjetju Klarna za namene preverjanja naslova in kreditne sposobnosti v okviru začetka nakupa in obdelave kupoprodajne pogodbe. Upoštevajte, da vam lahko ponudimo samo tiste načine plačila, ki so dovoljeni na podlagi rezultatov kreditnega preverjanja. Dodatne informacije in pogoje uporabe podjetja Klarna najdete tukaj. Splošne informacije o podjetju Klarna so na voljo tukaj. Podjetje Klarna bo vaše osebne podatke obdelovala v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in v skladu z informacijami podjetja Klarna, navedenimi tukaj. Splošne informacije o podjetju Klarna so navedene v predpisih o varstvu podatkov.

7.3 Nakup na račun za poslovne stranke prek podjetja Klarna powered by Billie

7.3.1 Postopek sprejema

Nakup na račun za poslovne stranke prek podjetja Klarna powered by Billie

Naročilo se sprejme s pošiljanjem izjave o sprejemu v ločenem elektronskem sporočilu ali z dostavo blaga v dveh dneh. Izjavo o sprejemu po e-pošti pošlje podjetje Billie GmbH, ki je pridobilo zahtevek za kupnino do kupca, ko je bil izbran nakup na „račun za poslovne stranke prek podjetja Klarna powered by Billie“.

7.3.2 Pridobitev terjatev

Poslovni kupci imajo možnost plačila zneska računa z bančnim nakazilom šele po prejemu blaga in računa („nakup na račun“). Da bi lahko ponudili to ponudbo, je sklenjeno sodelovanje s podjetjem Klarna Bank AB („Klarna“), ki pa sodeluje s ponudnikom finančnih storitev Billie GmbH („Billie“). Za plačilo zneska računa z bančnim nakazilom ni potrebna registracija pri podjetju Klarna. Ko bo med postopkom naročanja izbran način plačila, bo podjetje Billie opravilo preverjanje naslova in kreditne sposobnosti. Če je to uspešno, se lahko postopek naročanja izvede z izbranim načinom plačila in zahtevek za kupnino do stranki se prenese na podjetje Billie. Znesek računa je treba nakazati v roku plačila, navedenem na računu, na račun, ki ga podjetje Billie posreduje poslovni stranki kot del navodil za plačilo.

7.3.3 Varstvo podatkov

Če izberete način plačila „Nakup na račun za poslovne stranke prek Klarna powered by Billie“, bo podjetje Klarna v okviru postopka naročanja izvedlo preverjanje naslova in kreditne sposobnosti, ki ga bo opravilo podjetje Billie. V ta namen se podjetjema Klarna in Billie posredujejo naslednji podatki v naročilu, ki so potrebni za preverjanje naslova in kreditne sposobnosti:

  • Osebni in kontaktni podatki: Podatki o identiteti stranke (naziv, ime in priimek, telefonska številka, e-naslov) ter podjetja, v
    imenu katerega se izvaja naročilo (podjetje in pravna oblika, registrska številka in podatki, naslov in kontaktni podatki, e-naslov, telefonska številka, naslov za dostavo in račun, številka stranke, davčna številka, identifikacijska številka za DDV, podatki o panogi in velikost podjetja).
  • Podatki, povezani s transakcijo:  Znesek računa in plačilni pogoji, podatki o izdelkih, ki jih naročite, kot so ID naročila, količina, nakupovalni voziček in podatki za obračun, stanje obstoječe stranke. Te podatke uporabljata samo podjetji Klarna in Billie za preverjanje ali je

želeni način plačila naročnika na voljo ter za izvedbo tega načina plačila, če je bilo preverjanje uspešno. Kot del te obdelave bo podjetje Billie stranki poslalo podatke o statusu naročila in podrobnosti za obračun na e-poštni naslov, naveden postopkom naročanja.

Izjava o varstvu podatkov podjetja Klarna je na voljo na naslednji povezavi: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

Izjava o varstvu podatkov podjetja Billie je na voljo na naslednji povezavi: https://www.billie.io/datenschutz/kar/.

Obe izjavi o varstvu podatkov veljata poleg naše izjave o varstvu podatkov in naših splošnih pogojev.

7.3.4 Navodila za plačilo in opomniki za plačilo

Če izberete način plačila „Nakup na račun za poslovne stranke prek Klarna powered by Billie“, bo podjetje Billie po e-pošti poslalo navodila in opomnike za plačilo. Plačila se izvajajo izključno na tukaj navedeni račun.

7.3.5 Podpora

Tehnično podporo v primeru težav pri izbiri in izvedbi plačilnega sredstva „Nakup na račun za poslovne stranke prek Klarna powered by Billie“ izvaja podjetje Billie. Podpora je dosegljiva v običajnem delovnem času (od ponedeljka do petka, od 9. do 17. ure, razen praznikov v Berlinu) na support_klarna@billie.io.

§ 8 člen Zamuda in pridržanje lastninske pravice

8.1 Kupec, v kolikor ni potrošnik, je v zamudi, če ne plača v 30 dneh od dneva zapadlosti. Potrošniki so tudi v zamudi v 30 dneh od zapadlosti, če so na to posledico opozorjeni v računu ali zahtevku za plačilo. Če kupec zamuja s plačilom, se h kupnini v času zamude prištejejo obresti po stopnji 5 odstotnih točk nad osnovno obrestno mero. Prodajalec si pridržuje pravico, da dokaže večjo škodo zaradi zamude in to uveljavlja zoper kupca.

8.2 Dostavljeno blago ostane v lasti prodajalca do celotnega plačila.

8.3 Pri komercialnem poslovanju lastništvo kupljenega blaga preide s prodajalca na kupca šele, ko kupec poravna vse terjatve, ki izhajajo iz poslovnega razmerja s prodajalcem (podaljšani pridržek lastninske pravice).

8.4 Če prodajalcu poteče pridržek lastninske pravice na blago, kupljeno v komercialnih poslih, zaradi preprodaje, povezave ali predelave kupljenega blaga s strani kupca, se kupljeno blago nadomesti z novim artiklom ali terjatvijo, ki izhaja iz enega od opisanih dejanj. (podaljšano pridržanje lastninske pravice).

§ 9 len Kodeks ravnanja

9.1 Prodajalec je upošteval »načela certificiranega prodajalca Google«, ki si jih lahko ogledate v spletu na https://support.google.com/google-ads/answer/9702452?hl=sl.

9.2 Prodajalec izpolnjuje merila kakovosti Trusted Shops, ki si jih lahko ogledate na spletu na https://www.trustedshops.de/guetesiegel/ .

9.3 Trgovina www.tectake.si nosi žig kakovosti spletne trgovine s certifikatom EH. Da bi prejeli ta pečat, EHI Retail Institute GmbH redno preverja skladnost trgovine z merili kodeksa ravnanja EHI. Kodeks ravnanja si lahko ogledate na https://ehi-siegel.de/shopoperator/ehi-siegel/pruef-kunden-bedingungen/pruef-kunden/.

§ 10 člen Unovčenje promocijskih bonov

10.1 Bone, ki jih prodajalec brezplačno izda v okviru promocij z določenim obdobjem veljavnosti in jih kupec ne more kupiti (v nadaljnjem besedilu „promocijski boni“), je mogoče unovčiti samo v spletni trgovini prodajalca in le v določenem promocijskem obdobju.

10.2 Posamezne izdelke je mogoče izključiti iz akcije bona, če iz vsebine kupona izhaja ustrezna omejitev.

10.3 Promocijske bone je mogoče unovčiti le pred zaključkom postopka naročanja. Naknadni obračun ni mogoč.

10.4 Na naročilo je mogoče unovčiti samo en promocijski bon.

10.5 Vrednost blaga mora biti najmanj znesek promocijskega bona. Preostalega dobroimetja prodajalec ne bo vrnil.

10.6 Če vrednost promocijskega bona ne zadošča za pokritje naročila, lahko za poravnavo razlike izberete enega od drugih načinov plačila, ki jih ponuja prodajalec.

10.7 Če je ena ali več klavzul teh pogojev v celoti ali delno neveljavnih, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

10.8 Promocijski bon se ne vrne, če kupec vrne blago, ki je bilo v celoti ali delno plačano s promocijskim bonom, v okviru svoje zakonske pravice do odstopa.

10.9 Promocijski bon je prenosljiv le, če je to izrecno navedeno v vsebini ali oznaki promocijskega bona. V takem primeru lahko prodajalec posameznemu lastniku, ki unovči promocijski bon v spletni trgovini prodajalca, nudi storitev z razbremenilnim učinkom. To ne velja, če se prodajalec zaveda ali iz hude malomarnosti ne pozna nepooblastila, pravne nesposobnosti ali pomanjkanja pravice zastopanja posameznega lastnika.

10.10 Če promocijski bon ni izrecno označen kot prenosljiv, je namenjen samo za unovčenje s strani tiste osebe, ki je na njem navedena. Prenos promocijskega bona na tretje osebe je izključen. Prodajalec je upravičen, ni pa dolžan, preveriti materialno upravičenost posameznega imetnika bona.

§ 11 člen Končne določbe

11.1 Slovenščina pravo se uporablja izključno za te SPP in za vsako sklenjeno kupoprodajno pogodbo z izključitvijo Konvencije ZN o prodaji. Če je kupec potrošnik, ta izbira prava velja le, če ni odvzeto varstvo, ki ga zagotavljajo prisilne določbe države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

11.2 Če je kupec trgovec, pravna oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava, je za vse spore, ki izhajajo iz ali v zvezi s sklenjeno pogodbo ali temi SPP-ji, pristojno sodišče kraj poslovanja prodajalca vLjubljana.

11.3 V zvezi s sklenitvijo pogodbe s trgovci, pravnimi osebami javnega prava ali posebnimi skladi javnega prava je kot kraj izpolnitve za dobavo blaga in za plačilo kupnine tudi sedež prodajalca v Ljubljani.

11.4 Če je ena ali več klavzul teh pogojev v celoti ali delno neveljavnih, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

§ 12 člen Informacije na portalu Komisije EU za spletno reševanje sporov, alternativno reševanje sporov

12.1 Komisija EU zagotavlja spletni portal za reševanje sporov („platforma OS“), ki je dostopen prek povezave https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupec, ki je potrošnik s prebivališčem v Evropski uniji, ima možnost, da platformo uporabi za izvensodno reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje.

12.2 Prodajalec ni dolžan in načeloma tudi ne pripravljeni sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniškim arbitražnim senatom.

§ 13 člen Informacije o prodajalcu

TecTake SLO d.o.o
Nazorjeva ulica 6
1000 Ljubljana

Telefon: +386 30 745 150
Pon.-pet.: Pon.-pet.: 09.00-13.00 in 14.00-17.00

E-Mail: mail@tectake.si

E-pošta: mail@tectake.si
Ident. št. za DDV: SI13654411